Social / Rencontre

Dann Zazalé

Kozé partaz èk Danyèl Waro

La pa di kabar la wi, la pa di le swar nonpli, lir bien sansa

Danyèl Waro dann Zazalé ! (QG Zazalés Zilé Zone - Ronpwin - Entrée du Tampon)

Rencontre, partaz kozé si son somin la vi par son bann tèks
Vyin bwar la sours
VYIN PARTAZÉ

Alé di partou !